Idea

Nasze przedszkole

Nasza misja

Przedszkole AQQ Montessori, jest połączeniem przedszkola Montessori i przedszkola leśnego. Zapewniamy profesjonalną opiekę w duchu Porozumienia Bez Przemocy, tj. bez kar, nagród, w poszanowaniu woli i akceptacji dla potrzeb dziecka. Nasza przestrzeń zorganizowana jest według zasad Montessori, umożliwia dziecku swobodne podejmowanie wyzwań dnia codziennego. Codzienne kilkugodzinne funkcjonowanie w warunkach naturalnych, w lesie, nad morzem ma nieoceniony wpływ na całościowy, prawidłowy rozwój dziecka.
Wychowanie to, przede wszystkim, wychowanie do samodzielności. W AQQ Montessori wprowadzamy dzieci w pierwsze formy aktywności według ich własnego tempa pracy. Umożliwiamy dziecku wykonywanie danej czynności tyle razy, ile potrzebuje. Dzięki temu osiąga ono własną doskonałość i buduje niezależne od otoczenia, wewnętrzne poczucie własnej wartości. Nauczyciele i opiekunowie w AQQ są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Podążają za nim, pokazują oraz inspirują do używania określonych przedmiotów. Zwracają baczną uwagę na potrzeby dziecka, jego gotowość do podjęcia określonego działania. Trwają przy nim, dając czas na wykonanie czynności, którą wybrało i którą jest pochłonięte.
W AQQ dbamy o zdrowe żywienie i oferujemy posiłki z sezonowych produktów bez dodatku cukru i polepszaczy. Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Rodzicami, by Dziecko otoczone było spójnym modelem wychowania. Dlatego oferujemy różne formy wspierania rodziców m.in.konsultacje, warsztaty, publikacje.