Idea

Nasze przedszkole

Nasza misja

Misją AQQ Montessori jest stworzenie odpowiednich warunków, w których dzieci przygotowują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki Marii Montessori, w atmosferze wzajemnego szacunku i we współpracy z rodzicami.

Naszym piorytetem jest budowanie przyjaznej atmosfery, w której dzieci mogą liczyć na pełną akceptację, poczucie bezpieczeństwa oraz respektowanie indywidualnego potencjału.