Język angielski

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w naszym przedszkolu przez nauczyciela, który przebywa z dziećmi cały czas. Mówi po angielsku podczas codziennych zajęć, pracy własnej, czynności toaletowych czy wyjścia na spacer. Dzięki temu dzieci mają kontakt z językiem w każdej sytuacji i dziedzinie życia. Są to zajęcia swobodne i naturalne, wynikające z potrzeby i możliwości. Dzieci oswajają się i osłuchują z nowymi słowami czy pojęciami w trakcje trwania całego dnia. 

Taka metoda nauki daje dzieciom niesamowite możliwości w nauce języka, poprzez swobodny i codzienny kontakt słuchowy w każdej sytuacji dnia. Dzieci nie muszą siedzieć na dywanie i sztywno słuchać zajęć trwających 35 minut bez względu na to czy maja ochotę czy nie. W naszej placówce stykają się z językiem cały czas i podczas każdej aktywności, a zajęcia prowadzone są przez nauczyciela którego znają i który jest z dziećmi na codzień.