Logopedia

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne w naszych przedszkolach mają dwojaki charakter. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia grupowe, podczas których dzieci ćwiczą w trakcie proponowanych zabaw. Jest również możliwość odbywania zajęć indywidualnych, wedle potrzeb dziecka.