Relaksacja - lekcja ciszy

Zajęcia dodatkowe

Codziennie praktykujemy uważność i  skupienie podczas lekcji ciszy. Praktycznie są to krótkie ćwiczenia podczas których wykonujemy proste, powtarzające się czynności. Uczą kontroli ruchu, delikatności, refleksyjności i uspokojenia. Odbywają się one w ciszy lub przy brzmieniach muzyki relaksacyjnej. Przynoszą one relaks, oczyszczają umysł, pomagają się uwewnętrznić .