Relaksacja - lekcja ciszy

Zajęcia dodatkowe

Lekcje ciszy przeprowadzamy wtedy, kiedy jest cicho i spokojnie, kiedy dzieci chętnie współpracują. Ma ona służyć celebracji i poszanowaniu ciszy. Nigdy nie przeprowadzamy lekcji ciszy w celu wyciszenia i uciszenia dzieci. Podczas lekcji ciszy może grać spokojna, relaksacyjna muzyka, przygaszone światło, delikatna świeczka lub unoszący się zapach czy delikatny aromat. Tak aby jak najwięcej zmysłów brało udział w lekcji. Podczas lekcji ciszy nie używamy głosu, wszystko odbywa się w idealnej ciszy i skupieniu. Nauczyciel ma cały czas kontakt wzrokowy ze wszystkimi dziećmi bo tylko tak się porozumiewamy. 

3 przykłady lekcji ciszy

1. Chodzenie z kieliszkiem

Wszyscy siedzą w kole. Nauczyciel rozpoczyna trzymając oburącz kieliszek wypełniony wodą (we Wrześniu wlewamy mało wody, w czerwcu można już wlać do pełna). Chodzi wewnątrz koła powoli, noga za nogą. Gdy przejdzie całe koło schyla się i podaje kieliszek wybranej przez siebie osobie, nic nie mówiąc. 

2. Świeczka

Wszyscy siedzą w kole. Nauczyciel zapala świeczkę i stawia na środku koła. Powoli i spokojnie wymawia imię dziecka lub wzrokowo daje znać, kto ma wstać, podejść do świeczki i ją zdmuchnąć lub nakryć kapturkiem. Następnie dziecko wraca na miejsce, nauczyciel zapala ponownie świeczkę i prosi kolejną osobę o zdmuchnięcie.

3. Dzwonek

Wszyscy siedzą w kole. Nauczyciel trzyma w prawej ręce dzwonek a lewą trzyma wyprostowaną pod dzwonkiem. Chodzi spokojnie, powoli, noga za nogą, wewnątrz koła tak, aby dzwonek nie zadzwonił, następnie przekazuje dzwonek komuś innemu.

Inna metoda z dzwonkiem. Wszyscy siedzą w kole. Nauczyciel na środku koła rozkłada dywanik i stawia na nim dzwonek. Wymawia imię dziecka lub wzrokowo daje znać kto teraz wstaje i przestawia dzwonek w inne miejsce na dywaniku tak, żeby dzwonek nie zadzwonił. Dziecko wraca na swoje miejsce i wybiera kolejna osobę. 

Przykładów lekcji ciszy można mnożyć bez końca wszystko zależy od grupy i chęci celebracji ciszy.