Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia Energetywka prowadzi pani Sylwia Nowicka – instruktorka z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Studiowała wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pracowała jako nauczyciel w Centrum Edukacji Najmłodszych „Świat Smyka”, jako instruktor zajęć muzyczno-ruchowych  w „Pracowni Dziecięcych Marzeń – Kreatywka”, instruktor zajęć muzyczno-tanecznych w Klubie Integracyjnym „Sezam”, instruktor zajęć teatralno-muzyczno-rytmicznych w Teatrze Muzycznym „Junior” w Gdyni, instruktor terapii zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Gdańsku, a także jako kierownik pracowni kapeluszy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ukończyła wiele krajowych i międzynarodowych kursów doskonalących umiejętności muzyczne i teatralne oraz szkoliła się w zakresie pedagogiki i terapii zajęciowej m.in. w Europejskim Ośrodku Integracji Twórczej w Gdańsku i Centrum Edukacji Teatralnej w Gdańsku. Prowadziła grupę teatralną KLIN-ART w edukacyjnej klinice, współpracuje z orkiestrą perkusyjną Vita Activa oraz Teatrem Biuro Rzeczy Osobistych. Bliska jej sercu jest muzyka gospel, śpiewa w Grace Gospel Choir. Prowadzi Akademię Rozwoju Rodziny ENERGETYWKA.