Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia opierają się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy prowadzącej. Rozwijają wrażliwość na muzykę, poczucie rytmu, aktywizują całe ciało. Dają przestrzeń do nieskrępowanej ekspresji i wiele radości.