Pedagogika

Oferta

 

Pedagogika Montessori

Maria Montessori opracowała koncepcję pedagogiczną, u podstaw której leży założenie, że dziecko wychowane w duchu tej koncepcji jest osobą samodzielną, odpowiedzialną za siebie i za świat. Rozwój dziecka dokonuje się etapami i są to tzw. fazy wrażliwe, czyli czas kiedy dziecko jest szczególnie zainteresowane i chętne do poznania nowej umiejętności lub wiedzy.

Największe możliwości edukacyjne dziecka są wtedy, gdy wystąpi u niego zjawisko „polaryzacji uwagi”,czyli długotrwałej, pogłębionej koncentracji na danej czynności. Dziecko uczy się wtedy chętnie i szybko, łatwo i bez wysiłku. Następstwem zjawiska polaryzacji uwagi jest „normalizacja”, czyli stan psychicznej równowagi i harmonii. Dziecko jest wtedy spokojne, opanowane, wrażliwe na otoczenie, wierzy w swoje możliwości, staje się odpowiedzialne za swoje czyny, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Normalizacja jest, więc głównym celem rozwoju i wychowania dziecka.

Przedszkole, jak i dom, czyli miejsca najbliższe dziecku powinny być dostosowane do jego potrzeb. Przedmioty codziennego użytku dziecka powinny być w zasięgu jego oczu i rąk, a zarazem być bezpieczne. Regały i półki  ustawione w taki sposób, by dziecko mogło samodzielnie sięgać po pomoce. Cały materiał Montessori jest wyeksponowany w klasie i poukładany tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie.

Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. Praca montessoriańska angażuje ręce, umysł i zmysły. W ten sposób dziecko rozwija swoją wyobraźnię, zbiera potrzebne doświadczenia. Abstrakcyjne pojęcia stają się jaśniejsze, a zdobywanie wiedzy jest radością.

 

Rekrutacja Zajęcia dodatkowe